Zbigniew Stawrowski
ur. 1958, profesor nauk społecznych, filozof polityki. Profesor Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Znawca filozofii Platona, Immanuela Kanta oraz G. W. F. Hegla. Autor książek: Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994), Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja (2008), Solidarność znaczy więź (2010), „Wokół idei wspólnoty” (2012), Clash of Civilizations or Civil War (2013), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014). Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.