Zbigniew Rokita
 
ur. 1989, reporter, redaktor, dramaturg. W swoich pracach koncentruje się na problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Autor Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku podwójnie nagrodzonej Nagrodą Literacką Nike oraz nominowanej do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, nagrody Ambasador Nowej Europy i Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego. Jego książka Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium została przełożona na język ukraiński, a spektakl na jej podstawie wystawiono w Teatrze Nowym w Zabrzu. Autor sztuki teatralnej Nikaj (Teatr Zagłębia, reż. Robert Talarczyk).