Włodzimierz Bolecki
 
ur. 1952 w Warszawie, teoretyk i historyk literatury polskiej, profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, krytyk literacki. Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Zajmuje się teorią i historią literatury XX wieku, m.in. twórczością takich autorów, jak Wacław Berent, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Józef Mackiewicz, Czesław Miłosz, Bruno Schulz, Aleksander Wat czy Stanisław Ignacy Witkiewicz. Jest autorem wielu książek, opracowań, artykułów i wywiadów, redaktorem wydawnictw zbiorowych. Teksty jego autorstwa ukazywały się w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, kulturalnych, społeczno-politycznych, a także w prasie codziennej. Jego najważniejsze książki to m.in.: Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej (1996), Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje (2013), Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (2013) czy powieść Chack. Gracze. Opowieść o szulerach, (2018).