Wiesław Helak
 
ur. 1948, prozaik, scenarzysta i reżyser filmowy. Nagradzany za twórczość literacką inspirowaną losami Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Spod jego pióra wyszły m.in.: Lwowska noc, Scenariusze syberyjskie, Tryhubowa, Tchnienie czy Nad Zbruczem. Za tę ostatnią został uhonorowany Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza (2017) i Nagrodą Literacką i Historyczną Identitas (2019). Kolejne jego powieści, Góra Tabor i W stronę Seretu są kontynuacją losów Polaków i opowiadają o realiach odpowiednio po pierwszej i drugiej wojnie światowej.