Przemysław Dakowicz
 
ur. 1977 , poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury. Jest stałym współpracownikiem dwumiesięcznika literackiego „Topos”, gdzie publikuje swoje wiersze oraz szkice i eseje literackie (m.in. cykl Lekturnik ). Jego teksty drukowane były m.in. w „Arcanach”, „44/Czterdzieści i Cztery”, „Frazie”, „Frondzie”, „Kresach”, „Odrze”, „Pamiętniku Literackim”, „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, „Wyspie” i „Zeszytach Literackich”. Jego książki nagradzano i wyróżniano, m.in. Nagrodą Poetycką „Orfeusz” (2014 za tom Teoria wiersza polskiego ), Nagrodą Literacką im. Franciszka Karpińskiego (2014 za zbiory Teoria wiersza polskiego, Łączka, Boże Klauny ) i Nagrodą Literacką „Skrzydła Dedala” (2015 za książkę Afazja polska ), przyznawaną przez Bibliotekę Narodową. Tłumaczony na języki angielski, francuski, czeski, serbski i słoweński.