Paweł Lisicki
 
ur. 1966, pisarz, dziennikarz, publicysta, eseista i tłumacz literacki. W latach 1991–1993 dziennikarz „Życia Warszawy”, od 1993 dziennikarz i w latach 2006–2011 redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”, współzałożyciel (2011) i w latach 2011–2012 redaktor naczelny tygodnika „Uważam Rze”, od 2013 redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. Zajmuje się głównie problematyką wiary i sytuacją Kościoła rzymsko-katolickiego. W 1998 otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego za zbiór esejów Doskonałość i nędza. Książka Krew na naszych rękach? została wyróżniona w roku 2017 Główną Nagrodą Wolności Słowa za rok 2016, a publikację Chrystus jest zawsze nowoczesny – wywiad-rzeka z kard. Gerhardem Müllerem nagrodzono Feniksem 2019 w kategorii „Kościół wobec współczesności”.