O KONGRESIE


 
Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej to odbywające się co cztery lata spotkanie tłumaczy z różnych krajów. Pierwsza edycja odbyła się w 2005, a ostatnia w 2017 roku.

Celem Kongresu jest wzmacnianie i integracja środowisk tłumaczy literatury polskiej w świecie poprzez umożliwienie im wymiany doświadczeń, zapoznanie się z aktualnymi zjawiskami i trendami w literaturze i języku, budowanie sieci kontaktów między tłumaczami w różnych krajach oraz pomiędzy nimi a autorami, wydawcami, krytykami i literaturoznawcami z Polski. Wydarzenie inspiruje i zachęca do pracy nad przekładem nowych dzieł oraz do promocji polskiej literatury na zagranicznych rynkach. Kolejne edycje Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem tłumaczy literatury polskiej oraz zagranicznych i krajowych wydawców, a także mediów.

W trakcie tegorocznego Kongresu odbędą się 44 sesje panelowe i warsztaty, w których weźmie udział ponad 70 autorów, wykładowców, krytyków i innych osobistości życia literackiego. Przewidujemy także wydarzenia towarzyszące Kongresowi m.in. prezentacje najnowszej oferty wydawców podczas osobnych sesji oraz na stoiskach w przestrzeni kongresowej, czy wystawę ilustracji dziecięcej, na którą złożą się prace wybitnych polskich artystów.

Ważnym punktem programu Kongresu będzie Gala wręczenia nagrody Transatlantyk – wyróżnienia corocznie przyznawanego przez Instytut Książki wybitnemu ambasadorowi polskiej literatury za granicą. W tym roku przy okazji wręczenia Transatlantyku 2022 uhonorujemy laureatów nagrody z lat 2020-21 – prof. Ewę Thompson oraz prof. Tokimasę Sekiguchiego, którzy w związku z pandemią nie mogli osobiście odebrać statuetek zaprojektowanych przez Łukasza Kieferlinga.

Po raz pierwszy w historii Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej tłumacze, którzy nie mogli przyjechać do Krakowa, będą mogli brać udział w Kongresie on-line, a po zakończeniu obrad zapisy wideo wszystkich paneli, wykładów i sesji tegorocznej edycji zostaną udostępnione na platformie kongresowej.