Małgorzata Ciunovič
 
asystent na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, językoznawczyni. W swoich pracach naukowych podejmuje zagadnienia granicy między informacją a perswazją, analizuje językowe aspekty propagandy. W 2017 roku ukazała się jej książka Historia człowieka w języku polskim, przedstawiająca w perspektywie historycznej i współczesnej znaczenia słów najbardziej związanych z człowiekiem i zmiany w ich rozumieniu, które odzwierciedlają przeobrażenia w obyczajowości, relacjach społecznych, rozwój techniki, jak również inne niż kiedyś postrzeganie miejsca człowieka w świecie.