Maciej Urbanowski
 
ur. 1965, krytyk literacki, historyk literatury polskiej, edytor, pracownik naukowy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku. Opublikował siedem książek, m. in. Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006 (2007), Szczęście pod wulkanem. O Andrzeju Bobkowskim (2013), Od Brzozowskiego do Herberta. Studia o ideach literatury polskiej XX wieku (2013), Romans z Polską. O literaturze współczesnej (2014). Przygotował do druku antologię Europejskie wizje polskich pisarzy w XX wieku (2011), zbiór korespondencji Andrzeja Bobkowskiego do Jerzego Turowicza (2013), a także krytyczne wydania utworów m. in. Stanisława Brzozowskiego, Floriana Czarnyszewicza i Ferdynanda Goetla. Jest jurorem Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, Nagrody Literackiej IDENTITAS oraz Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”.