Krzysztof Kuczkowski
 
ur. 1955 r., poeta, autor szkiców i recenzji, juror konkursów poetyckich, wykładowca warsztatów poetyckich. W roku 1993 założył w Sopocie dwumiesięcznik literacki „Topos”, którego redaktorem naczelnym jest do dziś. Współautor antologii Konstelacja Toposu (2015) i Konstelacja Topoi o rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych (2017). Autor słuchowiska radiowego Opowieść o Truposzu (2008) oraz performance’u (wspólnie Romanem Puchowskim) pod tym samym tytułem. Jeden z inicjatorów i juror Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego, organizator i dyrektor Festiwali Poezji w Sopocie.