Katarzyna Flader-Rzeszowska
 
ur. 1978, historyczka teatru, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracuje z miesięcznikiem „Teatr”. Jej zainteresowania badawcze to sztuka, historia teatru, pogranicze teatru i teologii, antropologia słowa. Autorka książek, m.in.: Promieniowanie rapsodyzmu. W kręgu myśli i praktyki teatralnej Mieczysława Kotlarczyka (2008) i Teatr przeciwko śmierci. Kryptoteologia Tadeusza Kantora (2015), Wypowiedzieć człowieka. Poezjoteatr Tadeusza Malaka (2016).