Jarosław Jakubowski
 
ur. w 1974, poeta, prozaik, dramatopisarz, dziennikarz. Stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pierwszy tomik poetycki Wada wymowy wydał w 1996 r. Jako dramaturg Jakubowski debiutował w 2007 w Laboratorium Dramatu czytaniem scenicznym sztuki Dom matki. W 2010 za sztukę Życie zdobył I nagrodę w konkursie „Komediopisanie” Teatru Powszechnego w Łodzi. W 2010 jego dramat Generał znalazł się w finale konkursu dramaturgicznego Teatru Polskiego w Poznaniu „Metafory rzeczywistości”. W 2012 jego Wieczny kwiecień wygrał ten konkurs. W 2020 roku ukazał się jego zbiór dramatów Witaj Barabaszu.