Jan Polkowski
 
ur. 1953 w Bierutowie, poeta, dziennikarz, działacz NSZZ Solidarność, w 1992 rzecznik prasowy rządu Jana Olszewskiego. Kawaler Orderu Orła Białego. Od czasów licealnych związany z Krakowem. Jako poeta zadebiutował, publikując swoje utwory w 1978 w kwartalniku „Zapis”, w tym samym roku założył wychodzące w drugim obiegu czasopismo „Sygnał”. W okresie 1983–1990 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Arka”, od 1990 – „Czasu Krakowskiego”. Działał w Studenckim Komitecie „Solidarności”, a także w Krakowskiej Oficynie Studenckiej. Jako działacz opozycji demokratycznej i niezależny wydawca internowany w okresie stanu wojennego. W 1983 otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, w 2010 roku otrzymał nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego za tom Cantus, zaś w 2013 roku Orfeusza – Nagrodę Poetycką im. K.I. Gałczyńskiego za najlepszy tom roku za Głosy. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, a także Orderem Orła Białego.