Jakub Pacześniak
 
ur. 1974, polonista i bohemista. Wydał arkusz poetycki i trzy tomy wierszy, ostatnio dno oka (2019). Przetłumaczył z języka czeskiego m.in. prozę Bohumila Hrabala, a na potrzeby scen operowych – libretta i cykle pieśni do muzyki Antonína Dvořáka i Leoša Janáčka. Pracuje w Instytucie Książki, jest odpowiedzialny m.in. za promocję polskiej literatury w krajach V4, przygotowuje newslettery dla tłumaczy i katalogi nowości wydawniczych.