Grzegorz Leszczyński
 
ur. 1956 w Warszawie, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, specjalizujący się w literaturze dla dzieci i młodzieży. Kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej na Polonistyce UW, dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum. W 2014 roku był przewodniczącym Kapituły Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży, a w latach 2002–2005 przewodniczył Kapitule Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Sztuka Młodym”. W latach 1994–2000 pracował w Telewizji Polskiej jako zastępca dyrektora Redakcji Dziecięcej. Członek International Board on Books for Young People. Autor licznych monografii badawczych i artykułów.