Artur Grabowski
 
ur. 1967, pisarz, krytyk i twórca teatralny, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładał także na uniwersytetach amerykańskich. Debiutował jako poeta tomem Z didaskaliów (1991). Potem przyszły kolejne: Pojedynek (1998), Ziemny początek (2000), Szary człowiek (2007), Jaśnienie (2011). Jako dramaturg debiutował w 1994 roku w „Dialogu”. Wczesne dramaty Grabowskiego zostały zebrane w tomie Do trzech razy s z t u k a. Grabowski jest także autorem opowiadań i szerokiego spektrum form naukowych i medytacyjnych. Niegdyś związany z „brulionem”, przez kilka lat regularnie pisywał do „Znaku”, współpracuje z miesięcznikiem „Teatr”, publikuje recenzje literackie w „Nowych Książkach” oraz pisze o spektaklach teatralnych na portalu teatrologia.info. Prowadził warsztaty teatralne w Polsce, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych i w Indiach. Autor przekładów poezji z angielskiego i włoskiego. Od 2020 roku kieruje podyplomowymi Studiami Literacko-Artystycznymi UJ.