Anna Czartoryska-Sziler
 
ur. 1989, polonistka, kulturoznawczyni. W latach 2014-2019 związana z Fundacją im. Maurycego Mochnackiego, w której odpowiadała m.in. za projekty z zakresu promocji literatury najnowszej (cykl spotkań autorskich „Otwarte teksty”) oraz z zakresu edukacji literackiej („Audioteka Polskiej Poezji”). W latach 2016-2017 na antenach Telewizji Polskiej prowadziła program pt. „Dachy Krakowa, czyli literatura jest rozmową”. Publikowała m.in. w „Arcanach”, „Perspektywach kultury” i „Nowych Książkach”. Pracuje w Instytucie Książki.