Andrzej Waśko
 
ur. 1961, historyk literatury i kulturoznawca, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UJ, publicysta. Badacz polskiego romantyzmu, autor książek Romantyczny sarmatyzm (1995) i Zygmunt Krasiński – oblicza poety (2001), Poza systemem, Arcana (2012), Historia według poetów: myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764–1848), Arcana (2015). Wydawca m.in. antologii Romantyczna gawęda szlachecka (1999) i Wyboru pism krytycznych Michała Grabowskiego (2005). Autor ponad stu publikacji naukowych i popularnonaukowych skoncentrowanych wokół związków literatury z historią idei, historiografią oraz innymi dziedzinami kultury. Redaktor naczelny „Perspektyw Kultury" wydawanych przez WSFP Ignatianum oraz redaktor naukowy serii wydawniczej Biblioteka Sarmacka. Artykuły publicystyczne zamieszcza m.in. na łamach „Arcanów”, „Gazety Polskiej” i „Nowego Państwa”.