Do kongresu pozostało:
O KONGRESIE

Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej to odbywające się co cztery lata spotkanie tłumaczy z różnych krajów. Pierwsza edycja odbyła się w 2005, a ostatnia w 2017 roku.
Celem Kongresu jest wzmacnianie i integrowanie środowisk tłumaczy literatury polskiej w świecie poprzez umożliwienie im wymiany doświadczeń, zapoznania się z aktualnymi zjawiskami i trendami w literaturze i języku, budowanie sieci kontaktów między tłumaczami w różnych krajach oraz pomiędzy nimi a autorami, wydawcami, krytykami i literaturoznawcami z Polski. Wydarzenie inspiruje i zachęca do pracy nad przekładem nowych dzieł oraz do promocji polskiej literatury na zagranicznych rynkach.
Przeczytaj więcej


500
uczestników
44
wydarzenia
52
państwa
6
scen


 

ORGANIZATOR

 

PATRONAT